תקשור

האור חודר

26/01/2017

.יש רגעים של חסד כשבתוך אורה הרך של המציאות נפתח צוהר
.מעין, שער אנרגייה, המאפשר כניסתו של משהו טמיר מלווה בקול מיוחד המדבר אלי
,כאשר ניסיתי לתפוס את הנאמר, רחק ממני, אולם כאשר הייתי שרוי בשרעפי
,מהרהר בדרכיה של מציאות זו  בהתפתחותה ובמגוון העצום של כיווניה ומשמעויותיה
.היה מתקרב אלי מחוייך, עד ששמעתיו בתוך ראשי

מהי המציאות ואיך אתה משתלב בה

22/01/2017

.היקומים כולם - כוללים סוגים שונים של מהויות
הן את המהויות שאתם קולטים בחושיכם ומבינים בתבונתכם

.והן המהויות שחושיכם עדיין אינם מסוגלים לגלות ולקלוט באורח מלא או חלקי
בנקודה היסטורית זו על רצף הזמן טרם התפתחתם די הצורך להבין

.את קיומכם במלוא משמעויותיו

נשמת כוכב

25/01/2017

יש הבדל מהותי בין ראייתכם אתם את בית הגידול שלכם
.לבין התבוננות בו מנקודת המבט של הבריאה
,אתם רואים את הכוכב כבית גידול שעליו אתם חיים מחומריו בנוי גופכם
,אתם נושמים את אקלימו, אוכלים את המזון שהוא מגדל עבורכם
.שותים את מימיו ובסופו של תהליך אתם מחזירים את גופכם הגשמי אל אדמתו


Sweetie187/flickr creative commons

שיווי משקל דינמי

24/01/2017

.יקומכם מתאפיין בין השאר במאבק בלתי פוסק של חומרים וכוחות-בזרימה מתמדת
כל הנראה לכם "מוצק" לתחושה ולעין - מתהווה בו למעשה זרימה שאינה נפסקת
.אלא במצבים קיצוניים ביותר כמו באפס המוחלט או באיון היש
.שני הפכי מהות מציינים את כיווני הזרימה

winnifredxoxo/flickr creative commons

להיות = גל

23/01/2017

.יקומכם מתפתח ומשתנה כל הזמן
,השאלות המעניינות אתכם בכל הנוגע לשינויים
.הן אלה העוסקות בבטחונכם, בעתידכם ובתועלת שתצמח לכם מן השינויים
אתם שואלים אם חלילה חבויה איזו שהיא סכנה בשינוי ואם אין חשש שהשינוי
יביא בסופו של דבר לאובדנכם ובעקבות שאלות אלה באה השאלה אם שינוי כזה

.מועיל לכם או יועיל לדורותיכם בעתיד

Agustín Ruiz/flickr creative commons

Please reload