מאמרים

הקול המדבר והקול המרפא

 

הקול בו מדבר כל אחד מאתנו הינו כלי עבודה חיוני להשגת המטרות היומיות שלנו. 
לכאורה כלי זה נתון לשליטתנו המוחלטת אולם לעיתים קולנו משרת מטרה
הפוכה בכך שהוא יוצר התנגדות אצל הצד השומע עם בגלל הסתיגויות אישיות
מהקול הנשמע או בשל איפיונים מיוחדים שלו כגון: גבוה מדי, חזק מדי, תקיף 
מדי, צורם וכדומה. 

לעומת הקול המדבר,הקול המרפא הוא קול רך מינורי המשתדל להגיע אל השומע
ברכות כשהוא מנווט אנרגיה מכוונת יותר מאשר את המילים עצמן. את הקול המרפא
נעים בדרך כלל לשמוע והמשתמש בו יכול להתגבר בקלות על חסימתו או על 
ההתנגדות אליו. 

יש לכאורה סתירה בין הדרך בה אנו מבקרים את הקול שלנו ומנווטים אותו בדרך
תבונית להשגת תוצאה מיטבית לבין השיטה בה אנו פועלים כאשר ההתכוונות באה
בדרך התחושה והבנת הנחיות הקול הפנימי. אנו פותרים את הסתירה ע"י הטמעה
הדרך הנכונה אינה מכוונת מחשבה יותר אלא הופכת לאוטומטית והשימוש בה נעשה
מבלי שהאדם מתכוון לכך . כדי להגיע להטמעה זו על השוחר להתאמן ולהתאמן הן 
בהטבעה אנרגטית של מחשבותיו והן בהוצאת המילים והקול בדרך המתאימה. 

נדמה גם שכאשר אדם מדבר בקול רם שומעים אותו - אולי נכונה האמירה האומרת : 
כאשר אתה מדבר בקול רם שומעים אותך אך כאשר אתה מדבר בשקט מקשיבים לך. 
יש בדברים אלה אמת בתנאי שהשומע מעוניין בדברים שאתה אומר או שאתה יוצר אצלו
מעוניינות כזו. הטבעה אנרגטית של המחשבה הצרופה יש בה כדי ליצור מעוניינות 
מן הסוג הזה. 

יחד עם האמור לעיל חשוב שנבחין מי הוא הנמצא מולנו. על מירב האנשים יפעל
הקול המרפא בצורה הטובה ביותר. אולם יש כאלה אשר בית הגידול שלהם הטביע בהם
תחושה של כח מול אלה המדברים ברכות. התהליך אינו רצוני או מפוקח. מנגנוני
ההתיחסות פועלים אוטומטית והתייחסותו של האדם מזנקת החוצה כשעצבי השמיעה
שלו מגורים. יחד עם הגירוי באה תגובה האומרת לו : מולי מצוי כבש והיות ואני
זאב, בוא נראה איך אני יכול לעבוד עליו, לנצל אותו וכד'. מובן שיחס כזה מקשה
על הטיפול. מן הראוי שהשוחר יבנה מנגנון טיפולי ברור בינו לבין המטופל ורק 
אז יפעיל את הקול המרפא שלו. 

מנגנון טיפולי שלם מבוסס על טיהור והטענה, בדיקת התגובה בידיים-התקרבות עם
לקיחת אנרגיה והתרחקות עם הטענת האנרגיה,תחושות גוף עם הנעת האנרגיה איתור
על פי תבניות האנרגיה או על פי חישת ידו של המטופל ורק אחרי שנבנה המנגנון 
הטיפולי כולו יכול השוחר לעבור להפעלה של הקול המרפא. 

 

חזרה