מאמרים

מעגלי תהודה

 

1. בחינת חייך ובחינת התנהגותך המשפיעה על אורחות חייך : 
    אנו נוטים לבקר את התוצאה של אורחות חיינו ולהטיל את האחריות לתוצאות אלה
    על אחרים או על עצמנו. לעיתים נדמה לנו שמה שאנחנו רואים הוא עובדה ברורה
    ומה שאנחנו מציינים כסיבה היא הסיבה האמיתית לתוצאה. אפילו אם נכון היה 
    הדבר ידוע לנו כי : 

    מה שיכול להיבנות יכול להתפרק ולהיפך. 

    חיינו מושפעים בין השאר ממעגלי תהודה הנוצרים עקב התנהגויות של בני אדם. 
    למעגלי תהודה משמעויות בכל מישור של ההויה. בדרך כלל מעגל תהודה נוצר 
    מהדהוד בין מצבים כאשר מצב אחד משפיע על השני וכעבור זמן אין חשיבות 
    לשאלה ממה החל העניין. 


2. מעגל תהודה הינו : 
    מערכת יחסים הנשענת על תגובת הצד השני ניזונה ממנה ונבנית עליה. 

3. מעגלי תהודה נחלקים לחיוביים ולשליליים אך דרך היווצרותם זהה : 
    מעגלי תהודה נוצרים בשל תרומת צדדים לנושא משותף. 
    התרומה המאוחרת עלולה להחליף את המטרות המקוריות. 
    אדם עלול לשכוח מה היתה המטרה הראשונית של מעשיו או התנהגותו 
    ומרגע מסויים ואילך הוא יזין את מעגל התהודה התומך בהתנהגותו. 
    המעגל יספק לו נתונים שיאששו ויחזקו את עמדותיו בתוך מעגל התהודה. 
    גם הצד השני יספק לאדם חיזוקים לעמדותיו בתוך המעגל. פעולות או אמירות 
    של הצד השני אשר יסתרו את התפיסה הכללית של מעגל התהודה ויהיו 
    שמץ סיכוי לשנות את דפוסי המעגל, לא יצליחו בדרך כלל להתקבל כי לרוב 
    יקבלו פרוש מוטעה המתאים לדפוסי המעגל ורק יחזקו את הדפוסים והתבניות 
    הקיימים. 

    לכן הסיכויים לפרוץ מעגל זה הם קלושים ביותר. 

4. הדרכים לצאת ממעגלי תהודה שליליים : 
א. להכיר בעובדה שאני נמצא/ת בתוך מעגל תהודה שלילי. 
ב. להכיר בעובדה שאני תורם לדפוסי מעגל התהודה בדיוק כשם שזולתי תורם לו. 
ג. לצאת מנקודת הנחה שגם לזולת יש מה לאמר וגם לו יש מידה מסויימת של צדק. 
ד. לאמץ את אימרה 23 כדרך ללגלג על : אני צודק. 
    
    אמרה 23 : אהיה בטוח במאה אחוז שאני צודק בששים אחוז. 

ה. לצאת מנקודת מוצא שלזולת יש מה לתרום לעניין ולו גם נקודת מבט שונה 
        ולעמדותיו ולדבריו יש צדק מסויים. אם כי שונה משלך. 

אם נזדהה עם כל אחת מההצעות דלעיל ונאמץ אותן כדרך התנהגות יתעורר מעגל 
תהודה חדש ויש סיכוי מה שנוכל להתחיל לפרק את מעגל התהודה השלילי 
הישן והכל-כך אהוב שלנו. 


 

חזרה