מאמרים

להיות בתוך שלוות הנפש -

היכולת להתבונן (או זמן תגובה אופטימלי) 

פעמים קרה לך שתהית בינך לבין עצמך כמה מדוע לא ענית או מדוע לא נתת או 
הצעת פתרון כשהתשובה ידועה לך והפתרון מצוי או בתחום נסיונך או בתחום הבנתך ? 
האם התגובה הלא מוצלחת שלך נובעת מחוסר חכמת לב ? 
האם היא נובעת מחוסר זמן לשיקול דעת ? 
האם היא נובעת ממשהו עמוק המתפרץ ונוטל את השליטה 
בכל פעם שמשהו מתרחש ונוצר מצב הדורש תגובה ? 

התרחשות-בין שהיא פנימית ובין שהיא חיצונית יוצרת מצב אשר משמעותו מערכת 
יחסים בין החש, נמצא בתוך, מושפע מ- או מתבונן בהתרחשות לבין ההתהוות החדשה. 

מערכת יחסים יכולה להיות מורכבת מקבלה או דחיה או שתיהן בשילובים שונים 
יכולה ליצור תגובה או לנטרל אותה. יכולה לעורר מנגנוני תקיפה או בריחה 
התיחסות מילולית. תבונית או רגשית או ייצרית ועוד הרבה מהויות של יחס ותגובה 
התרחשויות מצויות על סקלה של השפעה עליך שנעה בין כן-משפיעה מאד לבין כלל-לא משפיעה. 

יש שההשפעה היא מיידית ויש שהיא דחויה יש שהיא ניכרת ויש שהיא חבויה
גודל ההתרחשות נושא ההתרחשות חשיבות ההתרחשות בעיני המתבונן וגורמי
הוויה אחרים משפיעים באורח שונה על החווים את ההתרחשות.
במקרים בהם ההתרחשות גוררת תגובה והתיחסות - נוצר זמן תגובה והתיחסות. 

זמן התגובה וההתיחסות משפיע לעיתים על אופי ההתיחסות, על איכותה, עוצמתה
וחכמתה (חכמתה במשמעות של יכלתה להתאים עצמה לפתרונות טובים למצב
החדש) לעיתים אדם חש שלו עמד לרשותו זמן תגובה ארוך יותר היה מגיע לפתרון
שונה מזה שהשתמש בו או לתגובה טובה יותר ושונה מזו שהפעיל. האמנם ניצל
האדם את כל הזמן שההתרחשות העמידה לרשותו לתגובה ?

תגובה טובה, הולמת, פותרת - תלויה בחכמה המכוונת לפתרון איכותי וישים.
התגובה. לעיתים אם התגובה מהירה מדי אין לנו זמן לזמן את החכמה לתמונה ובמהירות.

מנגנוני הוויה - אישיות, מסורות בית הגידול שלנו, חשש מסכנה, עונש התבזות
כישלון ועוד כל אלה ועוד רכיבים רבים אחרים מתחברים יחד למהירות ולאיכות
התגובה שלנו. הם גם המכשילים לעיתים את התגובה הטובה.

במקרים בהם אנו חשים או מבינים שתגובתנו היתה לא טובה לא מתאימה לא פותרת
ראוי שנבחן באיזה קטע של זמן התגובה העומד לרשותנו אנו מגיבים :
אם זה זמן התגובה שאופשר לנו: א__________________________ב
נבחן את עצמנו ונמצא מתי אנו מגיבים על הרצף האם סמוך לא' מועד תחילת זמן
התגובה שהועמד לרשותנו או סמוך יותר לב' מועד סיום זמן התגובה העומד לרשותנו.

במקרים רבים אנו מגיבים סמוך יותר לתחילת זמן התגובה העומד לרשותנו.
האם אנו יכולים לגרום לכך שזמן התגובה יהיה המירבי היכול לעמוד לרשותנו
ובאופן זה נוכל להפעיל את חכמת הלב שלנו. זו שלעיתים אנו תמהים לאן נעלמה
ומדוע לא השתמשנו בה למרות שידענו בדיוק מה לעשות או מה להשיב ?


הפתרון לשאלות העולות כאן מצוי בדרך בה אנו מתחברים להתרחשות ולמצב שהיא מעוררת.

בדרך כלל התרחשות מקרינה על המשתתף בין שהוא חווה ובין שהוא מתבונן.

יחס גורר יחס, לחץ גורר לחץ, סכנה גוררת בהלה וכל אלה ואחרים נובעים
ממנגנוני ההגנה של העדר .אם ה-"גנו" יתחיל לשאול שאלות או ינסה להבין למה
הגיב ה"שומר" כפי שהגיב, בדרך כלל יימצא את עצמו כואב בתוך מלתעותיו של
הטורף. אנו רואים עדר שלם מגיב מייד לסימן הראשון של סכנה או של תגובה
לסכנה.

"חכמת" תגובת ההישרדות טובה מאד לתנאים הסביבתים בהם היא פועלת.
לנו דרושה חכמה זו רק בתנאים קיצוניים. בדרך כלל אנו נתבעים לחכמה מעודנת
יותר ומותאמת למורכבותם של חיינו. אנו יכולים להביא חכמה מעודנת זו לידי
ביטוי כשאנו מייצרים עבורה את זמן/מרחב ההתעוררות שלו היא זקוקה.

עלינו ליצור קשר START - UP בין התרחשות ומצב לבין כניסה לפתרון.

הדרך :
זכור להתחבר ולאמן את עצמך בהפעלת אנרגיית "בי" (אנוש)

ההפעלה :
א. מצב - מעורר אנרגיית "בי". 
ב. אנרגיית "בי" קשורת מצב תשאיר קשר זורם בין המפעיל לסביבתו. 
ג. אנרגיית "בי" קשורת מצב תבחין בין מצב חירום לרגיל ותאפשר תגובה מיידית
  בחירום אך תחסום תגובה מיידית במצב רגיל ותאפשר זמן מירבי לתגובה בעוד "טקס-השקט" ייכנס לפעולה. 

טקס השקט :
א. פרוש ידיים בתנוחת קבלה. 
ב. התרכז במבריק האישי. 
ג. פתח את המבריק האישי קדימה ושלח אותו אל מול הבעיה. 
ד. היכנס אל השקט האישי שלך למשך עשר שניות. 
ה. התייחס/הגב למצב החדש. 

 

חזרה