מאמרים

הגנות

 

העיסוק בכוחות דומה לשימוש בסכין: אפשר לבצוע בעזרתו לחם, אפשר לבצע
באמצעותו ניתוח ואפשר לדקור מישהו. הכוחות הינם כלים חזקים וניתן לבצע
בעזרתם מכלול של ביצועים. יש להשתדל לעשות בהם שימוש טוב ומועיל לחברה ולאדם. 

יחד עם ההנחה שיצר לב האדם טוב מלידתו, יש להקפיד על מספר כללי זהירות
שיציבו אותנו תמיד על קרקע בטוחה וישמרו עלינו מכל פגע. ההגנות כלולות בכללי הזהירות הללו. 

עלי לציין שההגנות הנזכרות בשיעור זה הן הגנות ראשוניות. הן מתבססות על רמת
האנרגיה הנמוכה יחסית של המשתמש, על יכולותיו בתחילת דרכו ועל צרכיו לפני
שהוא הופך למטפל קבוע. יש לזכור: הגנה, כמו כל פעילות אנרגטית, מותנית מצד 
(אחד בהיטהרות הפיזית, הרוחנית והאתרית (גופנית, נפשית-תודעתית ואנרגטית). 
ומן הצד השני היא מותנית בהטענה. אין לעקוף פעילויות אלה של ניקוי והתמלאות
אנרגטית. כל ניסיון לפעול בדרך אחרת יכול להביא להתרוקנות ולהרגשה של
עייפות קשה שהשינה אינה מסלקת אותה (ההסבר לכך מצוי בשיעור העוסק 
בהטענה). 

א. הגנות האיבוך : 
הגנות האיבוך מבוססות על זרימת אנרגיה בשני כיוונים מנוגדים, כאשר התחום
המכוסה על ידי שדות החפיפה שלהם גורם להתאבכות. (זרוק שתי אבנים לאגם
ותראה את התחום בו שני המעגלים נפגשים זה בזה - התנודה באמצע נקראת איבוך). 

    על מנת להשיג הגנת איבוך עלינו להפעיל שדות אנרגיה הפוכים. זאת נעשה 
    על ידי הכוונת התודעה ועל ידי התווית סימן הכח השייך להגנה המסוימת. 

זרימת האנרגיה מתוארת כתהליך בלתי מופרע הניזון באורח מתמיד ממטעני
האנרגיה הטבעיים. אם אנרגיה זו נתקלת באנרגיה איזו שהיא, בין שהיא
מכוונת (יזומה) ובין שאינה מכוונת (אקראית) באורח שזו מתערבת בזרימה
הטבעית, נוצרת הפרעה מסוג דיסוננס. הדרך המהירה ביותר להתקיל את
האנרגיה המפריעה במערכת מגוננת הינה יצירת איבוך ועירבול. העירבול או
האיבוך נוצרים כאשר אנרגיה משתלבת בעצמה או באנרגיה אחרת מאותו
מקור ובאותו סדר גודל. האיבוך יוצר חסימה בלתי ניתנת למעבר לאנרגיה
אקראית וכן חסימה מסובכת לאנרגיה מכוונת. האיבוך מכריח את האנרגיה הזרה 
    להתבזבז או לחזור על עקבותיה. 

(1) הגנת שילוב הרגליים : 
הגנת שילוב הרגליים מומלצת בכל טיפול במטופל חדש או בלתי מוכר. שילוב 
הרגליים והכוונת התודעה על ידי הזרמת אנרגיה מנקודת המיקוד (אשר נמצאת במרכז הקרקפת)

אל עבר שתי הרגליים יוצרת איבוך המתחיל בנקודת המפגש 
של שתי הרגליים ומתפשט כהגנה מקיפה טובה למדי. 


(2) הגנת שילוב הידיים הקרויה הגנת המקלעת : 
הגנת שילוב הידיים, "מקלעת" הינה הגנת "מגן" ולא הגנת "רומח" (הגנת "רומח" 
מיועדת לשלילת כוחו התוקפני של האחר בעוד הגנת "מגן" מיועדת להעביר את 
המטען השלילי של הזולת למטען חיובי) הגנה זו מיועדת לשיפור מצב הרוח במקום 
העבודה, לשיפור היחס בין עובד למעביד, בין תלמידים למורה וכדומה. 

אופן הביצוע: התמקדות בשתי כפות הידיים כאשר הן מופנות זו מול זו. כאשר 
תחילת ההתמקדות הינה בנקודת המיקוד המרכזית. עצם ההתרכזות בהגנת 
מקלעת תגרום לסגירת שתי הידיים עד להתלכדות מלאה. עם התרחש ההתלכדות 
יש להפנות את האצבעות לכיוון אנרגיית הראש ובמקביל להשלמת התנועה 
החיצונית יש להרחיב את מעגל האנרגיה עד שיכלול את האובייקטים, כלפיהם אנו מפעילים אותו. 

אם ביצענו את הפעולה באופן הנכון ובהכוונת התודעה באורך הנכון, התוצאה
תהיה מיידית ותורגש על-אתר. היא תבוא לידי ביטוי במצב רוח חיובי של הנוכחים. 
את ההגנה יש לבצע במשך כשלושים שניות ולנתק. אין לבצע את ההגנה לנוכח
פניו של האדם שלגביו היא מופעלת. הוא עלול לפרש זאת לא נכון. יש לבצע את
ההגנה בצינעה וקרוב לגוף. 

ב. הגנת שלילת מעבר בעת טיפול : 
כאשר פותחים ערוץ טיפול יכול ערוץ זה לשמש למעבר לשני הצדדים, יכולים להיות
מקרים בהם מתבצע משוב אנרגיה מצידו של המטופל, ואין הכוונה באמירה זו
למעשה מכוון או לאנרגיה מכוונת אלא לאנרגיה הבלתי רצויה של הבעיה בה
מטפלים או לאנרגיה אחרת שאינה חיובית ומלווה את המטופל כגון: כעסים, 
מתחים, כאבים ועוד שאינם ענין הטיפול הנוכחי, אלא ענין נילווה בלבד. 

אופן הביצוע: יש לבצעה בכל פעם בה מטפלים באדם חדש, או משעבר זמן 
ולא טיפלתם באדם שלפניכם. יש לכופף שתי אצבעות מבין האצבעות המטפלות, 
את הקמיצה ואת הזרת. אצבעות אלה חוסמות את המשוב ובו בזמן יוצרות חסימה
חלקית על ערוץ הטיפול כך שנוצר מצבור של אנרגיה חיובית המהווה חסימה
לאנרגיה שלילית הבאה מכיוונו של המטופל או מכיוון אחר (על הכיוון האחר נדון
בשיעורים מתקדמים). אפשרות נוספת היא לאגרף יד שמאל ולטפל ביד ימין
פתוחה כאשר יד שמאל מגוננת ויד ימין מטפלת. הביטוי האנרגייטי של הגנה זהה לקודמת.

יש המעדיפים שיטה זו ויש המעדיפים את הקודמת. 

חזרה