טיהור והטענה

לפני כל עיסוק בכוחות הנפש עלינו להבין, מטעמי זהירות, את המשמעות של טוב
ורע בהפעלת כוחות הנפש. המשמעות של טוב או רע בהפעלת כוחות הנפש
איננה היבט מוסרי של טוב או רע במשמעות המקובלת שלהם. הטוב והרע נמדדים 
במבחן התרומה. אם המעשה תורם ליש, להדגשתו וחיזוקו, תוצאת המבחן הינה - טוב. 
אם המעשה תורם לתוהו ולהכחדת היש, תוצאת המבחן הפוכה לטוב. 
לעיתים אין ביכולת המבצע להחליט אם המעשה טוב או רע במשמעות זו של תרומה. 
במקרה זה, המבחן שלו יהיה מבחן הנזק. אם על ידי הפעלת האנרגיה מצדך
נגרם נזק בפועל למי שהוא, אסור לך להפעיל כוחות. אין זה אומר שתמיד כאשר לא
נגרם נזק יש להפעיל את הכוחות. כמו כן, לא וודאי שתוכל לאבחן אפשרות גרימת
נזק מראש. יש לנו דרכים לקבל תשובות לגבי גרימה או אי גרימה של נזק ועל כך
נלמד בשעורים מתקדמים לכן כל זמן שאין בידינו להבחין בנזק העלול להיגרם
מוטב להימנע מפעולה. לא טוב להפעיל את כוחות הנפש למטרות התעשרות או 
הנאות אישיות או לצרכי הימורים וכדומה. 

לפני שהאדם עוסק בכוחות הנפש עליו לבצע היטהרות מוקדמת! קיימים שני
סוגים של היטהרות. היטהרות קטנה והיטהרות גדולה. (לא נוכל לאמר דבר על
ההיטהרות הגדולה בדפים אלה. המתמיד ומתאמץ סופו שיגיע גם אל ההיטהרות 
הגדולה.) האדם נושא איתו מתחים, דאגות, לחצים, יצרים, תאוות, דחפים. 
צרכים ורצונות. הללו מלוים אותו ומשפיעים על כל מעשיו ומחשבותיו בין שהוא
רוצה בכך ובין שאינו רוצה בכך. נכנה אותם מלווים בלתי רצוניים שהשפעתם
על השימוש בכוחות הנפש מרובה ולעיתים אף קשה לאדם להיפטר מהשפעתם
של מלווים אלה מבלי שיתרגל עצמו להיטהרות נפשית מוחלטת. קיימות מספר
שיטות מגע-מח להיטהרות. נזכור רק שללא היטהרות זו עלולות השפעות לא
מכוונות לחדור אל תחום פעולת כוחות הנפש והתוצאה עלולה להיות לא זו שאנו
מכוונים אליה. כאשר אדם מבצע טיהור והוא חש שאין בכך די, אין בו עדיין כוחות
לבצע את שהוא מעונין לבצע ואין בו תחושה של אני מזוכך, עליו לבצע הכוונת תודעה. 

 

1. הכוונת התודעה:
נקה את מחשבותיך ואת תחושותיך מהמלווים הבלתי רצוניים. 
א. בחן מה אתה חושב, ציין זאת במילים: "אני חושב". . . 
ב. בחן מה אתה מרגיש, ציין זאת במילים: "אני מרגיש". . . 
ג. יש לנשום חזק דרך האף ולהוציא את האויר באופן מבוקר 
דרך הפה (שלוש פעמים). 
ד. יש לאמר בכל הוויתך במחשבה, ברצון ובמילה המדוברת: 
"אני מנקה את עצמי מכל המלווים הבלתי רצוניים. 
אני מבקש להכשיר את עצמי לעסוק בכוחות הנפש, 
אני מבקש להיטהר. " 

התהליך אינו קל ואינו פשוט. אדם חייב להתאמן מספר פעמים, עד שיבצע אותו
במלוא הרצינות ובמלוא הכוונה. משהצליח בידך להיטהר, אפשר לוותר על 
האמירות המלוות ולבצע טיהור ללא מילים כאשר הכוונה הכללית מספקת. 

2. הכוונת האנרגיה:
את הטיהור ואת הכוונת האנרגיה רצוי לבצע במקום שקט מרוחק מבני אדם 
בתנאים ובזמן שלא ימשכו אליך תשומת לב מיותרת. 
א. יש לפרוש את כפות הידיים זו מול זו כשהידיים מושטות לפנים. 
ב. יש להתרכז בקצות כפות הידיים עד תחושה של עיקצוצים, ולתת להן 
להיסגר עד למרחק של כעשרים ס"מ זו מזו. 
ג. יש להניע את כפות הידיים פנימה והחוצה עד אשר תתעורר תחושה 
של כדור אנרגיה בין כפות הידיים. הסימנים החיצוניים הבולטים: הידיים 
מתרחקות זו מזו, יש עיקצוצים בקצה האצבעות ולפעמים תחושה של 
        חום רב בין כפות היידים. 
ד. יש לכוון את כפות הידיים, הטעונות כעת באנרגיה, אל הפנים. לכיוון הגבות 
ותחילת המצח. לחוש את תחושת הזרמים והחום ולהחדיר את האנרגיה 
אל תוך ארובות העיניים העצומות. 
ה. יש להניע את הידיים מכיוון הראש אל כפות הרגליים לאט לאורך כל הגוף 
וחזרה אל הראש ולשחרר בצורת מניפה לצידי הראש. אם הרגשת 
בפתיחה ובשינוי יש להסתפק בפעולה זו. התחושה הכללית תהיה של 
ניקיון פנימי, הארה של המחשבות ושלווה נפשית. 

העוסקים בריפוי בעזרת כוחות הנפש, בכל הדרגות, יבצעו היטהרות כזו מידי יום. 
יש לתרגל היטב את הכוונת התודעה ואת הכוונת האנרגיה. עד הגיעך לשלמות. 
פעולה ללא שלמות עלולה להשיג תוצאות חלקיות. 

 

מאמרים

חזרה