מאמרים

התחברויות (או איך לשפר את ה"אני")

 

אדם מצוי באני הטבעי שלו ולאורך מסלול חייו הוא מתחבר יותר ויותר אל האני המעוצב שלו:
האני המעוצב איננו רק מה שהאדם בוחר להיות,
אלא איזה שהוא שקול בין בחירות לכפיפויות.

גם כאשר אדם מעוצב על פי בחירותיו, אין הדבר מבטיח
עיצוב על פי מודל הנובע מאיזה שהוא הגיון עליון.
הבחירות כמו הכפיפויות הן ילידות תהליכים והשפעות בית הגידול ,
האידאולוגיות המצויות בעין , יכולת ההבנה והפיענוח של המציאות ,
הבנת הצרכים בכל רמותיהם והיכולת ליישם ולהגשים ברוח ובחומר
את מה שנראה לאדם כרצונו הפרטי.

האדם יכול להתחבר אל האני המעוצב שלו במספר דרכים:
א. הצבת מודל לחיקוי.
ב. הצבת מטרות ודרכי פעולה.
ג. זרימה עם היש.

גם כאשר נבחר מודל החיקוי המעבר "אליו" מדורג ואיטי.
המציאות בוחנת את הבחירה ומאפשרת לה להיכנס לפעולה /להתהוות
כאשר אינה עומדת בסתירה בולטת מדי ליכולת האישית ולאפשרות ההתקיימות .
בחירת מודל לחיקוי אינה מבטיחה שנגיע ל"היות" זהה לשל המודל
וכן אין כל ביטחון שהמודל הנבחר באמת עונה על ציפיותינו.
אנו רואים את המודל לפי "הצגתו" ולעיתים אין הצגתו של מודל זהה להוויתו האמיתית.

השתנות דרך כפיפויות אינה שונה במהותה מהשתנות על פי רצונות,
אלא שבדרך כלל השתנות דרך כפיפויות מעוצבת על ידי גורם חיצוני
המציב את המודל לחיקוי את המטרות ואת דרכי הפעולה. 

מרבית בני האדם מעוצבים על הרצף בין בחירה לכפיפויות. 
כאשר אדם רוצה להשתנות חשוב שידע לעשות זאת על פי בחירה נקיה ככל האפשר.
ואם כבר להשתנות חשוב שהשינוי יהיה האופטימלי האפשרי
ושהבחירה תהיה טובה מספקת ועונה לציפיות.

אימונים בבחירת האני המעוצב: 
אדם יכול להתאמן בבחירת האני המעוצב שלו.
הוא יכול להתאמן בלשאול את עצמו מי ומה הוא רוצה להיות
ומה התכונות, היכולות, התחושות, השליטה ומנגנוני "היות" אחרים
שהיה רוצה לראות באני המעוצב שלו.

על ידי אימון זה וההתכווננות להשגת כל אלה ,יגיע אל האני המעוצב המשוכלל שלו.

נזכיר את האמרה: " האדם הוא קברניט ספינת חייו. " 


 

חזרה