מאמרים

הגלימה וחומר הגלימה

 

גלימת האנרגיה הגדולה : 
גלימת האנרגיה הגדולה הינה סך כל האנרגיות ביקום. 
המשמעות המדוייקת של המילה הינה יותר מאשר מעטפת אנרגיה. 
למעשה גלימת האנרגיה הגדולה היא התהליך בו הופך רעיון יליד החוכמה הגדולה, 
למהות מוגשמת בחומר והיא כוללת את הכללים על פיהם מוגשם הרעיון בחומר 
ואת חוקי המשחק על פיו הכללים יכולים להתגשם. 

אפשר להתבונן בגלימת האנרגיה הגדולה דרך האנרגיה המדידה, 
זו המופקת מתהליכים שחומר מסויים עובר כגון שריפת דלק או ביקוע אטום, 
שאז היא משתחררת ואפשר לרתום אותה לעשיה. 

ואפשר להבין אותה דרך היותה המנגנון המאפשר את קיומו של היקום 
ומחזיק אותו על פי חוקי הפעלתו הייחודיים. 

הגלימה בהיותה קדם החומר החכם שאפשר את היווצרות החומרים כולם 
וההוויות כולן מכילה בתוכה את שבעת כוחות היסוד : 

א. כח הבריאה או ישנות האין. 

ב. ההיתנע העליון. 

ג. כח החידוש , השינוי והדחיה. 

ד. כח איון היש ההתכלות והביטול. 

ה. כח שימור המציאות ההתמדה והמשיכה. 

ו. כח ההתחדשות. 

ז. כח התקיימות 7 רמות הישויות/הוויות הגלימה : 
  1. הבורא. 

  2. אראלים/מלאכים/שרפים. 

  3. בני החיים/נשמות כוכב. 

  4. בני אור. 

  5. תומכי היש/אוספי מידע/מקיימי מהויות ותבניות אנרגיה. 

  6. סייעני אנרגיה/נווטי כח. 

  7. הבדידים / נשמות התבוניים הקטנים. 


 

חזרה