מאמרים

תקשור / הנחיות

 

התקשור מתבצע על ידי יצירת קשר בין המתקשר לכוחות הגלימה. 

עד שמתקשר מתחיל לתקשר קיים קושי בהתחברות אולם משהוא מתחיל לתקשר, 
נראה הדבר כל כך טבעי וקל עד שהוא שוכח את כללי הזהירות. 
אם לא נפעל לפי כללים אלה יכול להיות שלא יקרה דבר, 
אך מוטב שננקוט כללי זהירות אלה ונימנע קשיים שאין אנו מודעים להם: 


1. תקשור דרך שער אנרגיה: תקשור דרך שער אנרגיה מונע מהכח 
    להישאר כאשר אין הוא מעוניין ללכת ואילו המתקשר מעוניין 
    לשלוח אותו בחזרה. 

2. משך התקשור לא יעלה על חצי שעה בכל פעם: תקשור ממושך מעל 
    חצי שעה יוצר תבנית אנרגטית המאפשרת לכוחות לזרום פנימה ללא 
    השגחה. זרימה זו מסוכנת משבשת את התקשורים ועלולה להחזיק 
    במתקשר מחובר נגד רצונו. 

3. אין לתקשר ברציפות יותר מפעמיים: תקשור רציף גורם לתופעה דלעיל. 

4. אין לבצע מפגש תקשורים יותר מפעם בשבוע: פגישות רבות יותר 
    יוצרות שער אנרגיה קבוע והמתקשר עלול להימצא במצב בו הכוחות 
    חודרים אליו בעל כורחו. 

5. אם המתקשר מקבל כאבי ראש או סחרחורות - אין להמשיך 
    בתיקשור בשום אופן. 


6. לעיתים השואלים אינם שמים לב שהמתקשר מתעייף משום 
שהתקשור נעשה עם כח רענן:
קורה שמתקשר מבקש שיפסיקו את 
    התקשור ואין שמים לב לכך. 
    יש לשים לב למצבו של המתקשר בכל שלב של התקשור. 

7. אין לתקשר עם נשמות ואין לזמן אותן במיוחד כאשר מדובר בנשמה 
    שטרם עברה את תקופת האימון שלה שהיא שנה ביום מרגע המעבר. 


שמירת כללים אלה מתחייבת ואין לבצע תיקשור ללא הקפדה עליהם. 
רק אם נשמור על כללים אלה נוכל להמריא ולתקשר ברמות הגבוהות ביותר. 


             עדו

חזרה